Accreditaties

Voor de masterclass zijn de volgende credits voor bijscholing/licentie toegekend/aangevraagd:

Toegekend
Vereniging voor Sportgeneeskunde Nederland: 6 punten (via KNMG-GAIA)
KNWU: 4 bijscholingspunten
KNSB: 6 Licentiepunten
NTB: 2 punten voor niveau 4 trainers

De organisatie zal een deelnemerslijst bijhouden. Deelnemers dienen te tekenen voor aanwezigheid.
De organisatie zal tevens een certificaat van deelname afgeven.